Gardenline - Plantăm armonie

Home - title»Servicii specializate»Sisteme pentru acoperișuri verzi

Sisteme pentru acoperișuri verzi

Datorită sistemelor moderne de realizare al acoperişurilor verzi, valoarea clădirilor în cauză crește, oferind avantaje energetice și ecologice precum stabilizarea temperaturii interioare, reglarea umidităţii, împrospătarea aerului prin reținere de praf și producere de oxigen, reținerea și reintroducerea apei pluviale în circuit, totodată asigură hidroizolația acoperișului pe o durată mult mai lungă decât alte tipuri de acoperiș.

Sisteme pentru acoperișuri verzi

Echipa Gardenline, în calitate de partener și reprezentant în România implementează sistemul DIADEM pentru structuri de acoperiș verde, sistem prezent în numeroase țări europene și în Statele Unite al Americii.

Avantajele acoperișurilor verzi sunt practic nenumărate, fie vorba de acoperișuri de dimensiune mai mică, cu utilizare civilă sau de suprafețe largi, industriale. Un sistem viu realizat deasupra clădirii crește valoarea efectivă a acesteia, aducând:

  • reducerea consumului de energie a întregii clădiri (între 25 și 80%) prin reglarea temperaturii, datorită barierei natural create împotriva fluctuațiilor de temperatură (vara temperaturi mai scăzute în interiorul clădirii, pe când iarna scad în mod semnificativ pierderile de temperatură din interiorul clădirii)
  • reducerea costurilor de întreținere care se impun în cazul unui acoperiș fără vegetație
  • datorită aplicării membrane hidroizolante și a straturilor necesare pentru mediul propice vegetației plantate pe acoperiș, se vor îndepărta definitiv efectele dăunătoare ale razelor UV și a efectelor dăunătoare cauzate de vreme
  • durata de viață al unui acoperiș crește de trei ori față de un acoperiș fără vegetație
  • beneficii estetice, ecologice și de comfort de valoare inestimabilă: aspect plăcut, oază verde într-un mediu expus poluării, spațiu verde utilizabil pentru diverse scopuri, îmbunătățirea calității aerului

Sisteme pentru acoperișuri verzi

După necesitățile și posibilitățile clădirii în cauză, se pot realiza mai multe tipuri de acoperiș verde:

  • acoperiș cu vegetație extensivă (acesta fiind un acoperiș functional din punct de vedere ecologic)
  • acoperiș cu vegetație semi-intensivă (recomandată pentru grădini pe acoperiș)
  • acoperiș cu vegetație intensivă, permițând accesul pentru trafic pietonal sau chiar suprafețe carosabile.

Opțiunea pentru un anumit tip de acoperiș se realizează după inspectarea dotărilor clădirii: suprafața, înclinația suportului, obiectivul  proiectului de înverzire, precum și după tipul de vegetație potrivit.

Curiozitate: conform definiției, acoperișul verde este un sistem viu amenajat deasupra unei clădiri, procedeul având o istorie de câteva secole, provenind din nordul Scandinaviei.
În lumea modernă o redescoperire al acoperișurilor verzi datează din Germania anilor ’60, extinzându-se trendul arhitectural în ritm alert în țările lumii, pe locul întâi fiind țările Europei. Până în zilele noastre, un procent de 10% din clădirile Germaniei au ”înverzit”, Elveția, Austria, Anglia, Grecia, Ungaria aliniindu-se încă din anii ’80 trendului.

 

Sisteme pentru acoperișuri verzi

Descarca PDF   Referinte