Gardenline - Plant?m armonie

Home - title»Nout??i

Nout??i

August: abunden?a în gr?din?

Gr?dinarii profesioni?ti sunt de p?rere c? luna august exist? pentru savurarea gr?dinii, a muncii depuse de-a lungul multor luni pline de lucru ?i osteneal?. Abunden?a vegeta?iei, a florilor este acum completat? ?i de cea a fructelor.

Gr?dina care înflore?te continuu

Ce bine ar fi ca toat? vara s? înfloreasc? gr?dina noastr?, nu-i a?a? Margaretele, lev?n?ica, salvia, g?lbenelele, veronica, brum?relele, cerceii doamnei, nem?i?orii de câmp, echinaceea, lupinul ?i trandafirii: iat? doar câteva flori pe care le-am dori în toat? splendoarea lor, toat? vara, în gr?dina noastr?.

Mesajul lui Cire?ar: rezerva?i-v? timp liber!

Este la îndemân? s? spunem ca avem atâtea de f?cut în gr?din? în aceast? lun? sau în cas?, la birou sau la ?antierul de lucru, pe motivul c? lista treburilor este f?r? sfâr?it. Îns? arta gr?din?ritului st? tocmai în timpul acordat vis?rii. Preg?ti?i-v? a?adar o can? de ceai sau un pahar de r?coritoare, g?si?i-v? un col?i?or însorit în gr?din? ?i petrece?i-v? timpul f?când dulcele nimic, asezonat cu pu?in? visare ?i ascultare a vocilor din natur?. Nu uita?i: gr?dinile exist? pentru a da via??, pentru a ne înc?rca cu energie ?i armonie!

Mai: luna lui Florar

Tunderea gazonului este o sarcin? aproape zilnic? (2 sau 3 tunderi pe s?pt?mân? în func?ie de vreme) în aceast? perioad?, altfel vom pierde repede atmosfera ?i estetica caracteristic? parcurilor engleze?ti.

Lucr?rile lunii aprilie în gr?din?: ce vor plantele?

Bog??ia florilor ?i culorilor ne încânt? în aceste s?pt?mâni fie c? ne desf??ur?m activit??ile urbane obi?nuite, fie c? ie?im la un picnic în aer liber. Pentru a avea parte de vietatea gr?dinii care ne înconjoar? ?i în lunile care urmeaz?, dar ?i pentru o prim?var? la fel de frumoas? la anul, merit? s? ?inem cont de câteva sfaturi ale speciali?tilor în gr?din?rit sau peisagistic?.

M?r?i?orul din gr?din?

Iat? c? a sosit ?i prima zi a prim?verii meteorologice, 1 martie. În gr?dinile mai expuse la soare (în special cele cu orientare sudic? ?i estic?) majoritatea vestitorilor de prim?var? înfloresc deja, iar cele cu orientare nordic? abia acum încep s?-?i bucure st?pânii cu florile specifice: ghioceii, m?r?i?orul sau primulele.

Ce a?teapt? plantele de la noi prim?vara?

Prim?vara ne bate la u??, temperaturile neobi?nuit de ridicate din acest an pare c? au determinat plantele s? î?i scurteze pu?in perioada de repaus. Pentru a ajuta plantele în preg?tirile pentru perioada de vegeta?ie, este bine s? ?tim ce lucr?ri sunt binevenite acum ?i în ce cazuri este indicat s? ne adres?m speciali?tilor.

Proiecte verzi în plin? iarn?: plante de interior

Proiectele echipei Gardenline nu înceteaz? nici pe perioad? de iarn?, când spa?iile verzi din exterior sunt în perioad? de acalmie ?i natura î?i rezerv? dreptul de odihn? ?i refacere, preg?tindu-se pentru un nou ciclu de via??. Pe lâng? proiectarea spa?iilor verzi care urmeaz? s? fie amenajate prim?vara, ne concentr?m pe plante de interior, aducând via?? ?i oxigen prin verdea?? în spa?ii închise.

Plante de interior - purificatoare de aer

Cu cât înaint?m în iarna care ne bate la u??, se r?resc sarcinile din gr?din? ?i intr? pe scen? importan?a prezen?ei plantelor în interiorul cl?dirilor. Am adunat câteva date interesante, ?ocante despre spa?iile închise care subliniaz? necesitatea de a între?ine plante de interior.

Gardenline înverze?te acoperi?urile pe rând

Gardenline finalizeaz? în aceste zile de toamn? ar?mie un megaproiect de acoperi? verde în pia?a Rogerius din Oradea: cel mai mare acoperi? verde din ?ar? la ora actual?, având peste 6000 mp, iar altul la Târgu Mure?, un microproiect la o cas? particular? având suprafa?a de 100 mp.

Lucr?ri de sfâr?it de an în gr?din?: ce a?teapt? plantele de la noi?

A venit, a venit toamna... cu nuan?ele aprinse, ce ne ademenesc cu promisiuni calde, doar pentru a ne scoate din cas?. Ie?im cu bucurie, dar suntem dezam?gi?i, c?ci sezonul cald a trecut, tot ce ne r?mâne sunt cele câteva raze de soare ?i frunzele colorate ale tabloului de toamn?.

Lucr?rile lunii septembrie în gr?din?: ce a?teapt? plantele de la noi?

Am ajuns la toamna calendaristic? din 2015, iar toamna astronomic? va începe odat? cu echinoc?iul de toamn?, când ziua este egal? cu noaptea, evenimentul fiind marcat pe data de 23 septembrie. Din punctul de vedere al vremii luna septembrie va fi una cald? ?i însorit?, numai bun? pentru activit??ile de gr?din?rit.

Lucr?rile lunii august în gr?din?: ce a?teapt? plantele de la noi?

Majoritatea zilelor din luna august, denumit? popular luna lui Gustar (cum ne mai bucur?m noi de fructe coapte ?i legume proaspete din propriile gr?dini!), vor fi foarte c?lduroase cu temperaturi de pân? la 32°C. Ce lucr?ri trebuie efectuate în gr?din? acum?

Un lac din Cluj cere ajutor. Noi avem solu?ia!

Lacul de la Iulius Mall din Cluj-Napoca nu mai este alimentat cu ap? curat?, iar conform citynews.ro autorit??ile clujene nici nu au în plan s? efectueze lucr?ri de cur??enie ?i între?inere pe lac în viitorul apropiat, deoarece ei sus?in c? în lipsa aliment?rii cu ap? curat?, murd?ria s-ar instala din nou. Echipa Gardenline are solu?ia natural? pentru rezolvarea problemei.