Gardenline - Plant?m armonie

Home - title»Nout??i»S? fim verzi de cr?ciun

S? fim verzi de cr?ciun

Trendul evenimentelor verzi câ?tig? teren tot mai mult ?i la noi în ?ar?, iar cr?ciunul verde este o ocazie minunat? pentru a exersa atitudinea ecologic?. V? ar?t?m cum.

S? fim verzi de cr?ciunTradi?ia cre?tin? a adunat la un loc un num?r însemnat de plante purt?toare de simboluri în perioada s?rb?torilor de iarn?, în special a cr?ciunului. Bradul îmbr?cat festiv ?i astfel devenit pom de cr?ciun a fost precedat în timpurile vechi de rozmarin, iar lavanda î?i aducea ultimele flori în ajunul cr?ciunului în regiunile mediteraneene: ambele având rolul de a alunga inten?iile, spiritele ?i ac?iunile rele, nocive din jurul celor care î?i împodobeau casa cu aceste tufe aromatice. Sunt considerate plante ocrotitoare ?i ast?zi, cunoscându-?i rena?terea în culturile moderne.

S? parcurgem împreun? cele mai îndr?gite plante de cr?ciun, ca s? v? pute?i alege ornamentul perfect pentru acest sezon. Culorile sunt aproape întotdeauna ro?u cu verde, îns? exist? ?i plante care aduc culoarea alb? în s?rb?toare.

S? fim verzi de cr?ciunBradul de cr?ciun, împodobit cu mere ro?ii ?i aurii simbolizeaz? pomul din rai, originea umanit??ii. Mul?umit? grijii pentru mediul înconjur?tor tot mai mul?i aleg s? nu ?in? bradul împodobit în locuin??, în loc de acesta s?-?i aleag? un arbore viu, pe care s?-l planteze apoi în gr?din? sau s?-l doneze dup? s?rb?tori unei institu?ii cu spa?iu verde. Este o atitudine ecologic?, îns? e bine de ?tiut c? dac? ave?i în plan achizi?ionarea unui brad viu, groapa trebuie s?pat? înainte de înghe?, iar arborele s? fie plantat cu p?mântul propriu. O recomandare: dac? tot s?pa?i prin gr?din?, planta?i orice bulb ce ave?i la îndemân?, este perioada cea mai bun? pentru alegerea natural? a bulbilor s?n?to?i!

S? fim verzi de cr?ciun

Mult îndr?gita cr?ciuni?? (Euphorbia pulcherrima) este originar? din Mexic. Pentru a-?i p?stra frunzele ro?ii mult timp este nevoie s? stea cel putin 10-14 ore pe zi în semiîntuneric (ferit de lumina natural?) ?i la temperatur? constant?. Nu-i place frigul, î?i pierde frunzele. Dup? înflorire (flori minuscule albe - aurii în mijlocul frunzelor ro?ii de deasupra) trebuie t?iat? la 15-20 cm ?i udat? moderat pân? în prim?var?.

S? fim verzi de cr?ciunIlicele (Ilex aquifollium) înseamn? rena?terea continu? a naturii ?i speran?a. În combina?ie cu iedera aduce pacea ?i armonia în cas?.  Se spune c? era planta sacr? a zeului Saturn, la festivalul roman Saturnalia romanii î?i d?ruiau coroni?e de ilice pentru decorare. Ilicele este un arbust cu frunzele mari ?i late, în form? de stea, frunzele ei colorându-se în luna decembrie în ro?u ori în galben, roz sau crem. Aceast? culoare se men?ine pân? în prim?var?, fiind o decora?ie vie, natural?, minunat? în gr?din?.

S? fim verzi de cr?ciun

Cactusul de cr?ciun (Schlumbergera).

Este o plant? foarte îndr?git?, cea mai mare dorin?? a ei fiind s? nu fie mutat?, nici m?car ghiveciul în care este plantat s? nu fie r?sucit! Înflore?te doar acum, în preajma cr?ciunului, dar „bra?ele” ei verzi împodobesc locuin?a pe tot parcursul anului. Nu-i place c?ldura prea mare ?i nici s? fie udat?, dar aerul din jurul ei nu trebuie s? fie uscat. Cel mai important lucru de re?inut: s? nu fie deranjat! Atunci poate tr?i chiar 20 - 30 de ani.

S? fim verzi de cr?ciunTrandafirul cr?ciunului (Helleborus niger) este una dintre plantele de cr?ciun care are flori albe, nu ro?ii.

Este o plant? ocrotit?, originar? din regiunile montane de la altitudinea de 1900 de metri. Habitatul ei natural sunt Alpii, iar florile ei albe înfloresc din decembrie pân? în prim?var?.
Se spune c? un mic p?stora? auzise de na?terea Pruncului Isus ?i voia s?-i fac? un cadou, dar era foarte s?rac . V?zând darurile aduse de al?ii, se apuca de plâns, iar îngerii i-au transformat lacrimile în aceste minunate flori albe, ce simbolizeaz? modestia ?i iubirea pur?, necondi?ionat?.  

La decorarea casei s? nu uit?m nici dafinul (Laurus): simbolul ap?r?rii ?i al respectului, iedera (Hedera) ce simbolizeaz? dragostea ?i feminitatea, precum ?i vâscul (Viscum album) aduc?tor de noroc, plante de asemenea caracteristice perioadei s?rb?torilor de iarn?. De asemenea s? folosim cu mult curaj crengi, conuri de brad, boabe decorative din natur?, fân, paie, p?nu??, nuci, mere, felii de crengi ?i flori uscate de lavand?. S? fim creativi ocrotind natura!

 

Echipa Gardenline v? dore?te un cr?ciun viu, verde, armonios ?i fericit!

S? fim verzi de cr?ciun

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save