Gardenline - Plant?m armonie

Home - title»Nout??i»Sisteme de irigare automatizate prin picurare sau prin aspersie?

Sisteme de irigare automatizate prin picurare sau prin aspersie?

Irigarea corespunz?toare a spa?iilor verzi este important? atâta timp cât ne dorim s? men?inem  durata de via?? optim? a plantelor ornamentale ?i a gazonului. Solu?iile de udare a plantelor sunt o component? indispensabil? în proiectarea ?i amenajarea spa?iilor verzi, de aceea, sistemele de irigare trebuie proiectate ?i realizate personalizat pentru fiecare teren în parte.

Atunci când vorbim despre sistemele de irigare automatizate, ne referim îndeosebi la sistemele prin aspersie ?i la cele de picurare, care pot fi adaptate în func?ie de specificul locului ?i necesit??ile regimului himeric al plantelor. Exist? diverse tipuri de sisteme de iriga?ii, cele mai utilizate fiind cele prin picurare ?i prin aspersie. Acestea se aleg în func?ie de modul de dispunere a spa?iului verde.

Speciali?tii Gardenline proiecteaz? ?i realizeaz? diferite tipuri de sisteme automate de iriga?ii pentru:

  • Gr?dini private,
  • Acoperi?uri verzi;
  • Gradini verticale;
  • Spa?ii comerciale, parcuri, terenuri de sport;
  • Terenuri industriale ?i agricole.

Sisteme de irigare automatizate prin picurare sau prin aspersie? Sisteme de irigare automatizate prin picurare sau prin aspersie? Sisteme de irigare automatizate prin picurare sau prin aspersie?

Printre beneficiile irig?rii profesionale se num?r?: udarea programat? orar; cantitatea de ap? în func?ie de condi?iile meteo; udarea uniform?; economie de ap? cu aproximativ 30 % fa?? consumul de ap? obi?nuit. Sistemul de irigare prin picurare vizeaz? strict r?d?cinile plantelor asigurându-le acestora necesarul de ap? într-un ritm foarte lent. Acest sistem prin picurare are un consum redus de ap?, împiedic? dezvoltarea buruienilor ?i se elimin? inundarea suprafe?ei solului. Irigarea prin picurare se poate face indiferent de condi?iile meteo deoarece permite dozarea exact? a apei ?i creste timpurietatea plantelor. Acest sistem prin picurare este modalitatea cea mai eficient? pentru asigurarea apei pentru culturile legumicole ?i pentru cele floricole.

Spre deosebire de sistemul de iriga?ie prin picurare, cel prin aspersie ac?ioneaz? asemeni precipita?iilor. Astfel, apa este distribuit? uniform prin pompare, iar aspersoarele pot asigura o raz? mare de acoperire uniform? a suprafe?elor inierbate. Acest sistem se poate fi utilizat pentru culturi legumicole, spatii verzi peisagere si terenuri de sport.

Recomandarea nostr? este ca de proiectarea ?i executarea sistemelor de irigat profesionale automatizate s? se ocupe speciali?tii, aces?ia de?inând toate cunos?in?ele necesare de specialitate pentru a v? oferi montajul unui sistem potrivit.

Împreun? plant?m armonie!