Gardenline - Plant?m armonie

Home - title»Nout??i»Te ajut?m cu preg?tirea gr?dinii pentru prim?var??

Te ajut?m cu preg?tirea gr?dinii pentru prim?var??

Dup? iarna geroas? care tocmai s-a încheiat, a venit momentul s? preg?tim gr?dina pentru prim?vara.

Primul pas pe care trebuie s? îl facem în cur??area gr?dinii este preg?tirea terenului. 

Te ajut?m cu preg?tirea gr?dinii pentru prim?var??Te ajut?m cu preg?tirea gr?dinii pentru prim?var??

Greblarea frunzelor uscate ?i efectuarea tratamentelor contra d?un?torilor ?i a bolilor dar ?i aplicarea îngr???mântului sunt urm?torii pa?i petru a avea o gr?din? estetic?. Fertilizan?ii se aleg în func?ie de plantatele decorative. Un sol fertil încurajeaz? dezvoltarea ?i cre?terea optim? a plantelor.

Exist? dou? tipuri de îngr???minte profesionale pentru spa?ii verzi: cel organice ?i cel anorganice sau chimice, acestea îmbun?t??ind solul prin compozi?ia lor bogat? în nutrien?i. Fertiliza?ii profesionali au o compozi?ie echilibrat?, conceput pentru nevoile plantelor. Irigarea solului de asemenea este esen?ial? pentru a ajuta la r?spândirea elementelor nutritive în sol.

Te ajut?m cu preg?tirea gr?dinii pentru prim?var?? Te ajut?m cu preg?tirea gr?dinii pentru prim?var??

Dup? terminarea preg?tirilor solului, e timpul s? ne ocup?m de  arbori ?i arbu?ti. Ace?tia trebuie cur??a?i de crengile uscate, se îndep?rteaz? ramurile care încarc? prea mult coroana ?i nu permit soarelui s? ajung? la trunchi. Este mult mai u?or s? le d?m forma dorit? atunci când frunzele sunt c?zute, plus c? riscul de transmire a bolilor este sc?zut ?i acesta cre?te o dat? cu temperatura.

În ceea ce prive?te plantele floricole, acum se pot planta panselu?ele, mic?unelele, bulbii de dalii, tuberozele, gladiolele etc.

De asemenea, pentru a avea o recolt? bogat? de fructe în toamna anului 2019, sunt importante lucr?rile de t?iere asupra pomilor fructiferi, care sunt optime spre realizate în aceast? periopad?. 

Dac? ave?i întreb?ri legate de gr?din?, dori?i s? v? consulta?i cu speciali?tii nostri, sau visa?i la un peisaj pe care dori?i s?-l realiza?i în gr?dina dumneavoastr?, contacta?i-ne la numerele de telefon 0364.140.255 sau la adresa de e-mail: office@gardenline.ro.

Secretele pentru preg?tirea gr?dinii, echipa Gardenline le cunoa?te foarte bine.

Împreun? plant?m armonie! 

(Imaginile folosite în articol sunt cu titlu informativ, având ca surs? internetul)