Gardenline - Plant?m armonie

Home - title»Nout??i»Gerarul în gr?din?

Gerarul în gr?din?

Ce putem face în gr?din? în luna ianuarie, luna lui Gerar?

Gerarul în gr?din?

Cu toate c? plantele se afl? în stare latent?, somn adânc, exist? câteva lucr?ri de f?cut ?i acum. Iat?:

  • Pentru a le proteja de rupturi ?i r?niri, s? u?ur?m crengile arborilor ?i arbu?tilor cu grij? dup? fiecare ninsoare mai mare: greutatea excesiv? le poate rupe.
  • Toaletarea arborilor ?i a pomilor fructiferi. Aten?ie, crengile uscate ?i scoar?a îndep?rtat? trebuie obligatoriu adunate ?i arse pentru înl?turarea definitiv? a p?r?ilor eventual contaminate de insecte ?i bacterii.
  • S? ocrotim p?s?rile din gr?din? ajutându-le s? treac? peste ger, prin hran? bogat? în semin?e oleaginoase. Aten?ie îns?: dac? am început s? hr?nim p?s?rile, aceast? activitate trebuie continuat? pân? prim?vara!
  • Putem schi?a planul gr?dinii pe 2017, în diversificarea florilor ?i aranjamentelor vii v? ajut? inginerii no?tri peisagi?ti.
  • S? nu uit?m nici de plantele de interior: frunzele trebuie ?terse de praf pentru a debloca porii, iar în nop?ile foarte reci e bine s? tragem perdelele între plante ?i geam, pentru a le proteja de înghe?.

Dac? ave?i întreb?ri legate de gr?din?, dori?i s? v? consulta?i cu speciali?tii nostri, sau visa?i la un peisaj pe care dori?i s?-l realiza?i în 2017, contacta?i-ne la numerele de telefon 0372-749.475 sau 0731-808.300.

Cu drag, Echipa Gardenline

Save